Kappsegling är en rolig sport som tar plats i fantastiska miljöer. Tyvärr tycker många att kappsegling verkar svårt och vet heller inte vart man ska vända sig eller vad som krävs för att tävla. Här ger vi dig den information du behöver för att själv kunna ta steget in i denna fantastiska sport.

Kappsegling – vad är det?

Något förenklat kan man säga att kappsegling är det samlade begreppet för tävlingar med segelbåtar. Eftersom segelbåtar finns i olika storlekar, av olika modeller och med olika kapacitet delar man in dessa i klasser. Anledningen är att ”jämna ut” oddsen och skapa så lika förutsättningar som möjligt för de tävlande. Även om det finns tävlingar där olika båtklasser tävlar mot varandra, brukar man vanligtvis tävla mot andra båtar i samma klass. De olika båttyperna kan delas in i fyra huvudkategorier. Dessa är entypssegling, strikt entypssegling, empirisk kappsegling och mätregel. Övergripande innebär det att:

  • Vid entypssegling kan man ha olika båtmodeller och med relativt olika kapacitet, samtidigt som reglerna är relativt hårda.
  • Vid strikt entypssegling tävlar alla med liknande redskap och det är därför oftast inte tillåtet med olika tillverkare eller redskap.
  • Vid empirisk kappsegling används ett handicapsystem som inom Sverige kallas Svenskt Respitsystem (SRS). Det gör att man kan få fram relevanta och rättvisa resultatlistor oavsett segelbåtstyp. I förenklade termer ges varje tävlande båt ett tal som sedan multipliceras med tiden när man går i mål.
  • Vid mätregel följer man ofta IRC och ORC i vad gäller båtklassificering. Utifrån ett på förhand givet tal skapas liknande förutsättningarna för de tävlande segelbåtarna.

Vad gäller olika tävlingar brukar man tala om två huvudtyper – havskappsegling och bankappsegling. Havskappsegling sker ofta på öppet hav, över större avstånd och mellan två förutbestämda destinationer. Volvo Ocean Race är ett typiskt exempel på en världsomfattande havskappsegling som sker över hela jordklotet. Bankappsegling däremot brukar äga rum inom kortare distanser på en bana som markeras ut med bojar.

Vart kan jag vända mig för att tävla?

Det absolut enklaste sättet att börja tävla inom kappsegling är att teckna ett medlemskap inom någon av de 350-tal klubbar som är certifierade av Svenska Seglarförbundet. Som nybörjare behöver man också skaffa sig både praktiska och teoretiska kunskaper, vilket erbjuds inom exempelvis SSF:s seglarskolor. Seglarskolor finns i princip över hela landet. Bor du i södra eller mellersta Sverige finns mängder av olika klubbar att välja mellan, medan utbudet är mindre uppe i norr. Glädjande nog finns nästan en klubb i varje län och du har därför aldrig långt till andra människor som delar ditt intresse. SSF anordnar även speciella utbildningar och tävlingar för barn och juniorer. Mottot är att kappsegling är för alla – så varför inte låta barnen testa på denna fantastiska sport?

Om man redan har en godkänd båt men inte är medlem i någon förening krävs att någon som är medlem i en klubb som är ansluten till Svenska Seglarförbundet är med på båten under tävlingen, samt att en klubb (eller klubbmedlem) anmält dig till tävlingen. Det krävs också att du har ett giltigt mätbrev samt att segelbåten är ansvarsförsäkrad.